Spentrup 8647 7066 - Fårup 8645 2012 - Asferg 8644 3301 fa@fa-el.dk

KNX

Hvad er KNX?

KNX er en verdensstandard inden for bolig og bygningsautomation. KNX Association udvikler, producerer og markedsfører komponenter baseret på en fælles teknologi til bygningsautomation.
Fordelen ved KNX er den åbne protokol, hvor komponenter fra forskellige producenter kan indgå i en fælles KNX installation. Komponenterne i en KNX installation udveksler data med hinanden, hvorved hver enkel komponent ved, hvilken plads og funktion den har i netværket, og med hvem den skal udveksle data.
    .

Hvad kan man med KNX?

Med KNX kan du foretage praktisk taget alle styrings-og automatiseringsopgaver af bygninger: Lys, varme, ventilation, alarm, overvågning, solafskærmning m.v. KNX teknologien gør, at de enkelte komponenter kan tale sammen. Netspændingen fremføres til energiforbrugende enheder, som styres via KNX aktuatorer, der kobler den nødvendige netspænding. Sensorer og aktuatorer strømforsynes direkte fra KNX-bussen. Det giver en meget let installation, hvor du ikke behøver at trække ekstra forsyningskabel rundt i installationen. Det resulterer i en enkel installation, som er nem at overskue og vedligeholde, fordi det er et og samme styrekabel/KNX-bus der bruges til kommunikationen mellem sensorer og aktuatorer. Det er nemt at tilføje flere funktioner samt udvide eller ændre på eksisterende funktioner. Den ønskede funktion afgør, om der skal tilsluttes nye komponenter til bussen eller
ændres på indstillingen af de eksisterende.

 

Fremtidens installation:

KNX er som det er blevet spået i mange år, fremtidens installation. Det er ikke kun når det gælder offentlige byggerier, men også private der gerne vil have den mest komplekse løsning.

Snakker man KNX, kan man altid finde produkter der kan “snakke sammen”. Med en åben standart som KNX er, har man alle muligheder foran sig – det er simpelthen kun fantasien der sætter grænser.

FA-EL A/S er certificeret KNX installatør.

Kontakt os for mere info.