Spentrup 8647 7066 - Fårup 8645 2012 - Asferg 8644 3301 fa@fa-el.dk

IBI – Intelligent Bygningsinstallation

Intelligente bygningsinstallationer (IBI) er et begreb, som dækker over de nye teknologier, der anvendes i bygningsautomation. Det handler bl.a. om belysningsstyring, varmestyring og integration til CTS (central tilstandsstyring) og sikringsinstallationer.